MenaceRC Thrasher

MenaceRC Thrasher

£7.99Price

Quite simply the best choice for stubby antennas.

 

Enough said.

Polarisation

    (+44) 7886 326 623

    ©2020 Atto.